WAAROM

Er worden reeds activiteiten aangeboden vanuit de verschillende zorgvoorzieningen en vzw's. Deze vinden echter bijna uitsluitend plaats tussen de kantooruren van maandag tot vrijdag of in de woonomgeving. Individuele begeleiding is hierbij eerder uitzonderlijk en bovendien is de diversiteit in het aanbod vaak beperkt en weinig vraaggestuurd. Samen Op Stap heeft als doelstelling om een brede waaier aan activiteiten buiten de woonomgeving mogelijk te maken voor iedereen. De nadruk ligt op avonden en weekends zodat een complementaire werking met de zorgaanbieders of de thuis(zorg)situatie mogelijk is. Doordat de activiteit buiten de woonplaats doorgaat wordt de alledaagse sleur doorbroken en kan de persoon optimaal participeren in de maatschappij.

VOOR WIE


Personen met een fysieke beperking
Personen met een verstandelijke beperking
Personen met een ontwikkelingsstoornis
Personen met een meervoudige beperking

Personen met een psychische kwetsbaarheid


personen die zich enkel kunnen voortbewegen in een elektronische rolwagen kunnen tot op heden nog niet geïncludeerd worden. Het is de bedoeling dit in de toekomst mogelijk te maken. Het maken van een transfer vanuit een manuele rolstoel in de wagen is een vereiste. Indien de activiteit geen vervoer vereist of indien een persoonlijk aangepast vervoersmiddel beschikbaar is kan de persoon mogelijks toch geïncludeerd worden.