Tim
- Ergotherapeut - Oprichter

Mijn interesse in het begeleiden van activiteiten werd opgewekt door stage te lopen in vzw de Karrekol. Dit is een tehuis voor mensen met een hersenverlamming te Drongen. Hier ontdekte ik dat het begeleiden van individuele en groepsactiviteiten me veel voldoening geeft en door de deelnemers steeds heel positief werd ervaren. Ik kreeg er de kans om de benodigde competenties te verwerven.

Helaas merkte ik al snel op dat de bewoners op weekdagen na 16u en tijdens het weekend op zichzelf aangewezen zijn wat betreft het invullen van hun vrije tijd. Slechts enkelingen kunnen activiteiten uitvoeren zonder begeleiding. Samen Op Stap streeft naar een volledige inclusie en participatie in de maatschappij, ook na de kantooruren.

Ik begeleid alle personen ouder dan 16 jaar.


                                                                     Julie - Ergotherapeut - Begeleider

In 2015 studeerde ik af als ergotherapeute. Aansluitend volgde ik de bachelor-na-bachelor in het buitengewoon onderwijs. Onmiddellijk na deze studies ging ik aan de slag als ergotherapeut en opvoeder in een Therapeutisch Kinderdagverblijf. Daar werkte ik voornamelijk met (jonge) kinderen met een Autismespectrumstoornis en een (motorische of verstandelijke) ontwikkelingsachterstand.

Momenteel werk ik als ondersteuner in het onderwijs. Binnen deze job bied ik begeleiding en therapie aan kinderen met ontwikkelingsproblemen in hun schoolcontext. Regelmatig volg ik aanvullend bijscholingen. Ik hou ervan met kinderen en jongeren te werken.

Ik begeleid alle personen jonger dan 16 jaar.